Kancelaria Notarialna w Zabrzu i Gliwicach


Notariusz jest osobą zaufania publicznego, której zadaniem jest zabezpieczanie interesów klientów kancelarii oraz innych osób, dla których działania notarialne mogą powodować czynności prawne. Właśnie dlatego zawód notariusza wymaga wyjątkowej staranności i doskonałej znajomości prawa.

Kancelaria Notarialna – prowadzona obecnie przez Joannę Warzechę i Justynę Drewko –powstała w 1996 roku. Na początku swojej działalności działała jako kancelaria jednoosobowa z siedzibą w Zabrzu. W związku z dużym zapotrzebowanie na usługi notarialne, w 2000 roku kancelaria notarialna została przekształcona w spółkę cywilną, a od 2001 roku przenieśliśmy się do nowego, bardziej przestronnego biura w Gliwicach.

W ramach realizowanych w naszej Kancelarii Notarialnej czynności wykonujemy między innymi: akty notarialne, akty poświadczenia dziedziczenia, testamenty i inne czynności notarialne regulowane ustawą. W przypadku zaistnienia szczególnych przesłanek lub w przypadku, gdy dana czynność tego wymaga, możemy wykonywać poszczególne czynności poza siedzibą Kancelarii – w domu, szpitalu, siedzibie firmy lub w domu Klienta.