Czynności notarialne – notariusz Gliwice

Kancelaria Notarialna Joanny Warzecha i Justyny Drewko jako spółka cywilna istnieje od 2000 roku. Obecnie nasza działalność jest prowadzona w biurze mieszczącym się w Gliwicach przy ulicy Górnych Wałów 7.

Działalność Notariuszy regulowana jest Ustawą z dnia 14.02.1991r. Prawo o notariacie.
Kancelaria Notarialna w zakresie dokonywanych czynności sporządza:

 • akty notarialne

 • akty poświadczenia dziedziczenia

 • poświadczenia

 • protesty weksli i czeków

 • testamenty

 • doręcza oświadczenia

 • spisuje protokoły

 • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe

 • wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów

 • na żądanie stron projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów

 • inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

Ewentualne pytania odnośnie wykonywanych czynności notarialnych prosimy zadawać drogą telefoniczną. Jeżeli chcieliby Państwo spotkać się z naszym notariuszem osobiście, prosimy o kontakt. Wcześniejsze umówienie spotkania pozwoli Państwu zaoszczędzić czas, a nam da możliwość na dokładne zapoznanie się Waszą sprawą.